درباره ما

این فروشگاه با توجه به اهمیت شناخت محصول برای مشتری ها به معرفی محصولات فرشندگان می پردازد که همین امر باعث می شود از یک طرف مصرف کنندگان نهایی محصولات به نهایت خواسته خود برسند و از طرفی دیگر فروشندگان بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.
از طرف دیگر این فروشگاه بازاریابی سعی در جمع آوری نیاز های مصرف کنندگان می‌کند و این نیاز ها را به فروشندگان ارائه می کند تا آن ها با پیشنهاداتشان به جلب مشتری بپردازند .